#گواهینامه_کیفیت

22شهریور
دریافت گواهینامه ۹۰۰۱:۲۰۱۵ iso بین المللی کیفیت توسط سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی

دریافت گواهینامه ۹۰۰۱:۲۰۱۵ iso بین المللی کیفیت توسط سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از دریافت گواهینامه بین‌المللی کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO برای نخستین بار خبر داد.

آرشیو روزنامه ها