#لوکوموتیو_واگن_فرهنگ_توسعه

05بهمن
توسعه صنعتی بدون توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اولین کنگره بین‌المللی تحول، تعالی و توسعه فولاد و معدن:

توسعه صنعتی بدون توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: صنعت فولاد لوکوموتیوی است که باید واگن‌های زیادی را حمل کند و اگر ترمز آن لوکوموتیو کشیده شود همه صنایع دیگر دچار مشکل خواهند شد.

آرشیو روزنامه ها