#فولاد_متیل#فولاد_مبارکه#تکریم_معارفه

04آذر
جلسه تكریم و معارفه مدیر عامل جدید فولاد متیل برگزار شد

جلسه تكریم و معارفه مدیر عامل جدید فولاد متیل برگزار شد

جلسه هیات مدیره شرکت فولاد متیل چهارشنبه سوم آذر تشکیل و از خدمات آقای سیروس حامدی دردوران تصدی مدیریت عامل شرکت فولاد متیل تقدیر بعمل آمد در این جلسه آقای رضا حیدری به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت منصوب گردید.

آرشیو روزنامه ها