#طرح_آبرسانی

23تیر
بهره مندی ۳۰۰۰ نفر در ۵۴ روستای شهرستان نایین از نعمت آب شرب پایدار
با اجرای طرح جهاد آبرسانی محقق می شود؛

بهره مندی ۳۰۰۰ نفر در ۵۴ روستای شهرستان نایین از نعمت آب شرب پایدار

طرح جهاد آبرسانی به 10 هزار روستای کشور با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی در سراسر کشور در حال اجراست.

29خرداد
نیاز طرح های آبرسانی شهرستان فریدن به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار
مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبر داد؛

نیاز طرح های آبرسانی شهرستان فریدن به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان: ۳۰ کیلومتر از شبکه های آبرسانی این شهرستان نیازمند بازسازی فوری است.

25خرداد
مشارکت ۱۶ میلیارد تومانی خیرین در اجرای طرح های آبرسانی استان اصفهان
در دو سال گذشته رقم خورد؛

مشارکت ۱۶ میلیارد تومانی خیرین در اجرای طرح های آبرسانی استان اصفهان

این کمک ها از سوی120 فرد، دهیاری، شهرداری و بنیاد خیریه برای تامین تمام یا بخشی از هزینه های اجرای 120 طرح آبرسانی اهداء شده است.

25خرداد
پیشرفت ۷۰ درصدی طرح تکمیلی آبرسانی به شهر خوانسار
مدیر آبفای خوانسار خبر داد؛

پیشرفت ۷۰ درصدی طرح تکمیلی آبرسانی به شهر خوانسار

عملیات احداث تصفیه خانه دائمی آب خوانسار تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل و بهره برداری کامل از طرح آبرسانی به خوانسار آن به 130 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

23خرداد
مشارکت ۱۶ میلیارد تومانی خیرین در اجرای طرح های آبرسانی استان اصفهان
در دو سال گذشته رقم خورد؛

مشارکت ۱۶ میلیارد تومانی خیرین در اجرای طرح های آبرسانی استان اصفهان

این کمک ها از سوی120 فرد، دهیاری، شهرداری و بنیاد خیریه برای تامین تمام یا بخشی از هزینه های اجرای 120 طرح آبرسانی اهداء شده است.

05اردیبهشت
آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مجتمع ۲۳ روستایی لای سیاه  در شهرستان نایین
در قالب طرح محرومیت زدایی از روستاها صورت می گیرد؛

آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مجتمع ۲۳ روستایی لای سیاه در شهرستان نایین

عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مجتمع 23 روستایی لای سیاه در شهرستان نایین آغازشد.

18اسفند
بهره مندی ۶ روستای شهرستان تیران و کرون از آبرسانی پایدار
مدیر آبفای تیران و کرون خبر داد؛

بهره مندی ۶ روستای شهرستان تیران و کرون از آبرسانی پایدار

مدیر آبفای تیران و کرون از اتصال 6 روستای این شهرستان به طرح آبرسانی مجتمع روستایی تیران و کرون خبر داد

آرشیو روزنامه ها