#تولید_اشتغال_زایی_ارز_آوری_مسئولیت_اجتماعی

19شهریور
نقش فولاد خوزستان در تولید، اشتغال زایی، ارزآوری و مسئولیت های اجتماعی قابل تقدیر است
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان:

نقش فولاد خوزستان در تولید، اشتغال زایی، ارزآوری و مسئولیت های اجتماعی قابل تقدیر است

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان، نقش فولاد خوزستان را در تولید پایدار، اشتغال زایی، ارزآوری و مسئولیت های اجتماعی قابل تقدیر دانست.

آرشیو روزنامه ها