#تحت_پوشش_آبرسانی

01خرداد
نیاز ۴۳۰۰ میلیارد تومانی برای آبرسانی پایدار به ۴۵۰ روستای بیشتر از ۲۰ خانوار جمعیت
سرپرست آبفای استان اصفهان خبر داد؛

نیاز ۴۳۰۰ میلیارد تومانی برای آبرسانی پایدار به ۴۵۰ روستای بیشتر از ۲۰ خانوار جمعیت

در صورت تخصیص اعتباری معادل 164 میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیت زدایی، در مرحله نخست روستاهای سه شهرستان فریدونشهر، سمیرم و نایین تحت پوشش آبرسانی پایدار قرار می گیرند.

آرشیو روزنامه ها