#آبرسانی_پایدار

01خرداد
نیاز ۴۳۰۰ میلیارد تومانی برای آبرسانی پایدار به ۴۵۰ روستای بیشتر از ۲۰ خانوار جمعیت
سرپرست آبفای استان اصفهان خبر داد؛

نیاز ۴۳۰۰ میلیارد تومانی برای آبرسانی پایدار به ۴۵۰ روستای بیشتر از ۲۰ خانوار جمعیت

در صورت تخصیص اعتباری معادل 164 میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیت زدایی، در مرحله نخست روستاهای سه شهرستان فریدونشهر، سمیرم و نایین تحت پوشش آبرسانی پایدار قرار می گیرند.

18اسفند
بهره مندی ۶ روستای شهرستان تیران و کرون از آبرسانی پایدار
مدیر آبفای تیران و کرون خبر داد؛

بهره مندی ۶ روستای شهرستان تیران و کرون از آبرسانی پایدار

مدیر آبفای تیران و کرون از اتصال 6 روستای این شهرستان به طرح آبرسانی مجتمع روستایی تیران و کرون خبر داد

آرشیو روزنامه ها